timeline_pre_loader

24/09/1997

Trường đại học công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng được thành lập theo Quyết định 787/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trụ sở chính thuê một phần cơ sở của Trung tâm VOTEC tại 29-30 CT Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, TP.HCM.

24/09/1997

Thành lập Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

Thành lập Khoa Điện – Điện tử

20/11/1997

Thành lập Khoa Kỹ thuật công trình

16/04/1998

Thành lập Khoa Ngoại ngữ

Thành lập Khoa Môi trường & Bảo hộ lao động

11/05/2001

Khởi công xây dựng Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

23/10/2001

Thành lập Khoa Khoa học ứng dụng

16/03/2002

Khánh thành Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Trường cùng lúc thuê thêm 4 cơ sở khác (Số 2 Trường Sơn, 37/3 Ngô Tất Tố, 55 Mạc Đĩnh Chi, và Trường trung cấp công đoàn ở Thanh Đa)

28/01/2003

Chuyển đổi pháp nhân thành Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng thuộc UBND TPHCM theo Quyết định 18/2003/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.