Đại học chính quy

NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

I. Giới thiệu ngành đào tạo:

Khoa Môi trường và Bảo hộ Lao động tiền thân là Khoa Bảo hộ Lao động được thành lập vào ngày 16/4/1998 với một ngành đào tạo ban đầu là BHLĐ. Đến nay, Khoa có 03 chuyên ngành đào tạo gồm Bảo hộ lao động, Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước – Môi trường nước) và Khoa học môi trường. Chương trình và nội dung đào tạo của ba ngành có liên quan mật thiết với nhau và thường xuyên được Ban Chủ nhiệm Khoa cập nhật, cải tiến theo tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu xã hội. Khoa có hai hình thức đào tạo là chính quy và tại chức, ngoài ra các khóa đào tạo ngắn hạn cũng thường xuyên được tổ chức theo yêu cầu của doanh nghiệp thông qua Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường, đến nay trung tâm đã tổ chức đào tạo 18 khóa HSE, cung cấp hàng trăm nhân sự làm công tác an toàn cho các doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân lực nhiệt tình trong công tác và liên tục nâng cao chuyên môn, đến năm 2015, Khoa đã tuyển sinh được 19 khóa đào tạo chính qui, 03 khóa ĐH hệ vừa làm vừa học và 01 khóa văn bằng hai, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường đạt 95% (năm 2015).
Kỹ thuật Môi trường là ngành học tổng hợp các biện pháp kỹ thuật, quản lý và thiết kế phát triển công nghệ nhằm giảm thiểu những tác động có hại của phát triển kinh tế – xã hội đến môi trường và tài nguyên; góp phần bảo đảm phát triển bền vững. Sinh viên được cung cấp các kiến thức về khoa học môi trường, quản lý và kỹ thuật môi trường; kiến thức để thiết kế các công nghệ xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại; kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí; kỹ năng quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp; đánh giá tác động môi trường; theo dõi đánh giá diễn biến chất lượng môi trường.

1
II. Điểm nổi bật:

1. Khác biệt về Chương trình đào tạo:

Hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên đang là mối quan tâm hàng đầu của Việt Nam và thế giới. Ý thức được tầm quan trọng này cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng; từ năm 2002 Trường Đại học Tôn Đức Thắng quyết định thành lập Ngành Kỹ thuật Môi trường, trực thuộc Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động.
Kỹ thuật Môi trường là ngành học tổng hợp các biện pháp kỹ thuật, quản lý và thiết kế phát triển công nghệ nhằm giảm thiểu những tác động có hại của phát triển kinh tế – xã hội đến môi trường và tài nguyên; góp phần bảo đảm phát triển bền vững
Chương trình đào tạo của 03 ngành có mối liên quan mật thiết với nhau và thường xuyên được cập nhật, cải tiến theo tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu xã hội, để sinh viên ra trường có đủ điều kiện làm việc đúng chuyên ngành và hội nhập nhanh với đơn vị làm việc.
Mỗi năm sinh viên đều được tham gia nhiều đợt học tập thực tế tại cơ sở sản xuất.
Sinh viên được học tập chuyên môn do chính chuyên gia công tác tại các doanh nghiệp giảng dạy.
Sinh viên được tham gia các đề tài, dự án thực tế cùng với giảng viên.
Có nhiều hoạt động học thuật chuyên ngành giúp sinh viên nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên môn.
Sinh viên sau khi ra trường đủ điều kiện học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước.

2. Điều kiện cơ sở vật phục vụ công tác đào tạo:

Phòng học lý thuyết hiện đại.
Xưởng thực hành, phòng thí nghiệm được trang bị đáp ứng nhu cầu học thực hành cho sinh viên.
Mỗi năm sinh viên đều được tham gia nhiều đợt học tập tại cơ sở sản xuất.
Sinh viên được học tập chuyên môn do chính chuyên gia công tác tại các doanh nghiệp giảng dạy.
Sinh viên được tham gia các đề tài, dự án thực tế cùng với giảng viên.
Có nhiều hoạt động học thuật chuyên ngành giúp sinh viên nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên môn.

3. Hoạt động nổi bật của sinh viên:

Tổng số công trình NCKH sinh viên (Thống kê từ 2010 – 2015): 52 công trình, trong đó:
01 Giải III VIFOTEC;
01 Giải KK NCKH cấp Bộ;
03 Giải I Eureka cấp TP;
01 Giải II Eureka cấp TP;
01 giải III Holcim Prize.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của sinh viên 03 ngành trong Khoa, CLB học thuật “Safety – Environment” được thành lập từ năm 2013, đây là mô hình tạo điều kiện cho sinh viên trao đổi, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên môn, giúp sinh viên định hướng rõ về công việc tương lai, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên. Bên cạnh đó, CLB S.E còn là nơi để sinh viên giao tiếp, ứng xử, vui chơi giải trí lành mạnh, bày tỏ quan điểm, tâm tư nguyện vọng; đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong học tập cho sinh viên.

2
III. Triển vọng nghề nghiệp:

Cơ hội nghề nghiệp trong quá trình đào tạo và sau khi tốt nghiệp:

Vị trí công tác:
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn.
Thiết lập mạng lưới giám sát chất lượng môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường.
Quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
Đánh giá hiện trạng môi trường đô thị, khu công nghiệp, đánh giá tác động môi trường của các dự án.
Cơ hội việc làm:
Theo kết quả thống kê cho thấy, hiện nay có đến trên 90% sinh viên ra trường có việc làm đúng chuyên ngành; 45% sinh viên có việc làm vào năm cuối; hàng năm có trên 25 doanh nghiệp liên hệ tuyển dụng nhân sự; trên 80% doanh nghiệp được hỏi cảm thấy hài lòng về chất lượng đào tạo.  Xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế và yêu cầu cấp thiết hiện nay trong vấn đề bảo vệ môi trường đang rất cần lực lượng kỹ sư môi trường có thể công tác tại các đơn vị:
Phòng môi trường của tất cả các doanh nghiệp sản xuất.
Bộ phận quản lý môi trường của các khu công nghiệp.
Sở tài nguyên môi trường các tỉnh, thành phố; phòng tài nguyên môi trường các quận huyện.
Viện – Trung tâm nghiên cứu, công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ môi trường.
Chuyên gia của các dự án môi trường trong nước và quốc tế.
Các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp luôn chọn sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Môi trường tại Đại học Tôn Đức Thắng là ưu tiên: Sở TNMT, Phòng TNMT, Công ty Môi trường đô thị, Công ty Dịch vụ Công ích thuộc địa bàn Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai; Viện Môi trường & Tài nguyên – ĐH Quốc gia Tp.HCM; Tập đoàn Holcim…
Mức lương: Sinh viên mới ra trư